Köszöntő

Sunday, 21 January 1900

A Szt. László ÁMK tagintézményeként működő Lukin lászló Ének - Zenei Általános Iskolával szoros együttműködésben működik egy Alapfokú Művészeti Iskola, mely helyileg külön épületben, de az iskola szomszédságában található.

Az intézmény a zeneművészet, a táncművészet, valamint a színművészet területei iránt érdeklődő tanulók számára biztosítja készségeik, képességeik fejlesztését, önkifejező képességeik kibontakoztatását, tehetségük gondozását. A tanulók élményszerű tapasztalatokon keresztül ( fellépési lehetőségek, találkozók, versenyek) ismerhetik mega művészeti stílusok és irányzatok sokszínűségét.

A képzések figyelembe veszik az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve gyarapítja ismereteiket. Kiemelten fejlesztik a közösséggel való együttműködés képességét, az érzelmi és társas intelligenciát.

Az AMI tanárai