Sunday, 21 January 1900

Az ÉZI-ben február 22-én, szerdán, és 23-án, csütörtökön délelőtt tartunk nyílt napokat, amikor az iskolaválasztás előtt álló gyerekek és szüleik betekintést nyerhetnek az itt folyó munkába, és megismerkedhetnek a leendő elsős tanító nénivel, Győrfi Tamásné Krisztával is. A beiskolázási szülői értekezlet, ahol további információkkal szolgálunk majd, 23-án, csütörtökön délután 17:00 órakor lesz. Ez utóbbi alkalomra is elhozhatják gyermeküket – a tájékoztató idején kollégáink játékos foglalkozást tartanak számukra.

 

A két nap részletes programjáról ITT találnak tájékoztatást.

 

 

 

Kedves Szülők!
 
Szeretettel köszöntöm Önöket a Szent László ÁMK Lukin László Ének-Zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkatársai nevében. Az alábbiakban igyekszem összefoglalni azokat az információkat, amelyek az iskolaválasztás időszakában hasznosak lehetnek az Önök számára.
 
Az 1957-ben életre hívott ének-zenei tagozat 1975 óta működik jelenlegi helyén, a Táncsics Mihály utcában. Nagy öröm számomra, és komoly érdemnek tartom, hogy a bajai intézmény a kezdetektől máig meg tudta őrizni az ének-zene emelt szintű oktatását, és az ezzel járó szellemiséget. Köszönet érte mindenkinek, aki akár most, akár a korábbiakban tevőleges segítséget nyújtott ehhez.
 
Ez az iskola továbbra is elsősorban az ének-zenével való elmélyültebb foglalkozásban rejlő nevelési lehetőségeket igyekszik kihasználni. A tapasztalatok azt igazolják, hogy a zenei nevelés jóval túlmutat önmagán – az éneklő gyerekek érzékenysége, fogékonysága, más tantárgyakban elért eredménye jobb, személyiségük gazdagabb. Ezeket a pozitív hatásokat tovább erősíti, hogy az ÉZI önálló épületben, egyfajta szellemi műhelyként tud működni, ráadásul évfolyamonként csak egy-egy osztállyal, amelyek nem nagy létszámúak, így kollégáim elmélyült, hatékony munkát tudnak végezni az egyes tanulókkal. Az iskola egyik nagy értéke a gyerekek számára is áttekinthető méretekből és az odafigyelésből adódó családias hangulat.
 
Az ÉZI-hez egy alapfokú művészeti iskola is csatlakozik, melynek falai között a délutáni időszakban hangszertanulással, balettel és drámajátékkal foglalkozhatnak a diákjaink.
 
2011-ben az ÉZI a Szent László ÁMK részévé vált, azóta tehát egyházi fenntartásban működik az ÁMK intézményegységeként. Gondolhatják az iskolaválasztás előtt állók, hogy akkor itt két olyan szűrővel is számolniuk kell, ami megnehezíti, vagy akár lehetetlenné is teszi a bejutást. Erről azonban nincs szó. Felekezeti hovatartozástól függetlenül (sőt, annak hiányában is) várunk minden érdeklődőt, és a zenei képességek terén sincsenek teljesíthetetlen elvárásaink.
 
Leendő elsőseink osztályfőnöke Győrfi Tamásné lesz. Kriszta gondoskodó odafigyelése, türelme és szakmai igényessége garancia arra, hogy az iskolakezdés zökkenőmentes legyen, és hogy a mindennapok is hatékonyan, jó hangulatban teljenek. Az ÉZI-ben az alsós tanítónő négy éven át marad az osztályával.
 
Napközis társa Majoros Márta lesz, aki nemcsak a házi feladat elkészítésében tud majd segíteni, de kreatív programokkal, játékokkal tartalmassá, érdekessé teszi a délutáni időszakot is.
Az iskola étkezőjében fogyaszthatják el diákjaink a Szent László ÁMK konyhájáról érkező tízórait, ebédet és uzsonnát. A gyerekeket reggel 7.00 órától tudjuk fogadni az iskolában, délután pedig 17.00 óráig maradhatnak a napköziben.
 
Az ének-zenei tagozat keretében a gyerekeknek heti 4 énekórájuk van, valamint második osztálytól kezdődően további két énekkari próbájuk, amelyek ugyancsak az órarendbe illeszkednek. Sok éneklés, énekes játékok, zenehallgatás, a későbbiekben kottaolvasás, kottaírás, zenetörténet, zeneelmélet szerepel a tananyagban, amelyek mindegyike fejleszti az általános készségeket, és szélesíti a gyerekek alapműveltségét is.
 
Bár a tantervek csak negyedik osztálytól írják elő az első idegen nyelv tanítását, a szülői kívánságokat szem előtt tartva az órarendbe illeszkedő szakköri formában már első osztályban megkezdjük az angol nyelvvel való foglalkozást. A nyelvoktatás eredményességét jelzi, hogy felsős diákjaink előkelő helyezéseket szereznek az iskolák közötti versenyeken.
 
A mindennapos testnevelés keretében az órarendi foglalkozásokon túl iskolánk tornatermében biztosítunk lehetőséget a további mozgásra is (néptánc, játékos tömegsport). A fiúk akár már elsős korukban is kipróbálhatják, mit tudnak a focipályán – labdarúgóink évek óta remekül szerepelnek a városi és a térségi tornákon. Az ÁMK-n belül a későbbiekben más sportágak művelésére is van mód (floorball, kosárlabda, minitenisz, stb.)
 
Az egyházi nevelés fontos színtere a heti két, ugyancsak órarendi keretek között megtartott hittanóra. A református és evangélikus vallású diákok számára természetesen saját felekezetük hitoktatói tartják a foglalkozásokat.
 
A fentebb említett órákat (ének, hittan, nyelv, mindennapos testnevelés) szakos tanárok fogják tartani már elsőben is.
 
Nagyon fontosnak tartjuk a kapcsolatot a szülőkkel. Problémás esetekben is igyekszünk közösen keresni a megoldásokat, de szívesen látjuk a családokat a programjainkon is. Jelen vannak a szülők a szüreti bálon és a farsangi bálon, de nagy érdeklődés kíséri az ÉZI karácsonyi hangversenyét, és a tanév végi kulturális bemutatónkat is a Városi Színházteremben.
 
Énekkarunk az ÉZI-ben folyó zenei nevelő munka legfontosabb megjelenítője. A kórusnak az év során több fellépése is van – kiemelkedik ezek közül a városi Éneklő Ifjúság hangversenyen való közreműködés, valamint az erdélyi partneriskolánk énekkarával szervezett közös szereplések. A székelyudvarhelyi Palló Imre Művészeti Szakközépiskola Kicsinyek Kórusával évente találkozunk hol az egyik, hol a másik városban. Az erdélyi utazások, a fellépések, az új barátságok rengeteg élménnyel gazdagítják a gyerekeket.
 
Pezsgő kulturális közeg, jó közismereti oktatás, sokirányú továbbtanulás, a szereplések és az azokra való felkészülés izgalma és örömei, erdélyi partnerkapcsolat, jó hangulat, odafigyelés – ezekre számíthatnak, ha az ÉZI-t választják.

 

További kérdéseikkel, érdeklődésükkel természetesen máskor is felkereshetnek bennünket, szívesen állunk rendelkezésükre.
 
 
                                                                                                           Pethő Attila
                                                                                                  intézményegység-vezető

 

Sunday, 21 January 1900