Köszöntő

Sunday, 21 January 1900

Baja „gyerekkororom színhelye, azé a gyerekkoré, amelynek voltak már neves zenei intézményei. Ilyen volt a Liszt Ferenc Kör vagy a városi Liszt Ferenc Énekkar, de a Tanítóképző és a III. Béla Gimnázium is. A bajaiak bele tudtak kapcsolódni az ország zenei vérkeringésébe.mondta Lukin László egy rádióműsorban a város zenei életéről.
 

 
Kedves Gyerekek!
A Tanár Úrnak – akinek bajai mosolygós képe az aulában függ –, nemcsak egy csodás koncerttel vagy példás tanulmányi versennyel lehetne örömet szerezni, hanem egy szépen és jól megírt dolgozattal, vagy házi feladattal, pontos hangjegyírással, a tanárok iránti tisztelettel, az iskolatársakkal való szívélyes barátsággal, Baja város iránti hűséggel is.
Tanítványa ugyan nem voltam, de mint gyakorlótanár, sokat leshettem el tőle.  Szeretettel, gondossággal törődött velünk. Megható, hogy 75. születésnapján már felnőtt, volt tanítványai jöttek blockflöte-trióval köszönteni.
Ti nem ismerhettétek őt személyesen, de még sokan vannak Baján, akik őrzik hangja, kézfogása, egész lénye emlékét. Igyekezzetek ezt átvenni a felnőttektől, tanáraitoktól, és továbbadni a következő nemzedéknek!
 

 

Kovács Mária tanár
(Lukin László özvegye)

 

 

Iskolánk névadója, Lukin László énektanár, karnagy 1926-2004


 

 Iskolánk névadója, Lukin László énektanár, karvezető Baján született. Országos ismertségét zenei ismeretterjesztői tevékenységének köszönheti – sokan találkozhattak vele a hatvanas években a televízió képernyőjén, és generációk nőttel fel úgy, hogy őt hallgatták a Zeneakadémia nagytermében rendezett ifjúsági hangversenyek műsorvezetőjeként. Olvasható a neve tankönyvek borítóin, és számos kórusmű csendül fel az általa írt vagy fordított szövegekkel.

Lukin László, bár zeneakadémiai tanulmányaitól kezdve a fővárosban élt, sosem szakadt el szülővárosától. 2004-ben bekövetkezett haláláig szívesen tért haza, hogy műsorokat vezessen, kórustalálkozókon zsűrizzen,ismeretterjesztő előadásokat tartson, vagy éppen egy jót ússzon a Sugovicában. Második feleségével, Kovács Máriával Baján kötött házasságot, és végső nyughelyét is itthon találta meg a Rókus temető családi sírboltjában. A városhivatalosan is kifejezte, hogy büszke ismertté vált fiára: 1989-ben díszpolgári címet adományozott Lukin Lászlónak.
Makkai Gézáné igazgatónő meghívására gyakori vendég volt az ÉZI-ben is, és ugyancsak Kati volt a kezdeményezője annak is, hogy a Tanár úrhalála után az intézmény az ő nevét vegye fel. Nagy öröm számunkra, hogy a 2011 óta a Szent László ÁMK-hoz tartozó iskola az átszervezés után is megőrizhette Lukin László nevét. Tisztelettel őrizzük az emlékét, és igyekszünk a magunk módján továbbvivői is lenni az ő munkásságának.