Köszöntő

Sunday, 21 January 1900

Kovács Mária alább következő írása Lukin Lászlóról a Liszt Ferenc Zeneiskola fennállásának 75. évfordulója alkalmából kiadott emlékkönyvben jelent meg 2004-ben.

 

ZENÉLŐ ÓRÁK

 

Baján született pedagógusszülők gyermekeként 1926. január 30-án. A helyi III. Béla Ciszterci Gimnáziumban érettségizett 1944-ben. Már gimnazista korában kitűnt zenei tehetsége, szép beszéde, az idegen nyelvek és az anyanyelv iránti érzékenysége. Zenei vezetői Recska Ilona (zongora) és Bálint Ferenc (elmélet) voltak.

 

A középiskola után Budapesten, a Zeneakadémián folytatta tanulmányait az egyházkarnagy-képző és a középiskolai énektanárképző tanszakon Bárdos Lajos és Ádám Jenő növendékeként. Orgonálni tanult Pécsi Sebestyéntől és a karmesterképzőn tanulmányokat kezdett Somogyi Lászlónál.

 

1950-ben kötött házasságot Horvát Eszterrel, aki nyolc gyermeküket hozta világra. Lukin Lászlóné 1996-ban bekövetkezett elhunyta után 1998-ban Kovács Máriát vette feleségül.

 

1950-től 1982-ig volt a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium énektanára és kórusának vezetője. Az együttes több oratórium- és rádiószereplésen, illetve hangfelvételen vett részt. Az utolsó öt évben zeneakadémisták tanítási gyakorlatát irányította diplomatanításukig.

 

1954-től 1964-ig Forrai Miklós mellett a Budapesti Kórus karnagyhelyettese volt. 1950-től 1954-ig Dunakeszin a MÁV Magyarság Férfikarának karnagya. 1954-1964 között a Vasutas Szakszervezet Központi kórusának vezető karnagya. 1957-ben az ELTE vegyes karát vezette. Együttesével szerepelt a Kodály Zoltán díszdoktorrá avató ünnepségen.

 

10 évig a Muzsika c. folyóirat Tücsökmuzsika c. rovatát szerkesztette. Haydn halálának 150. évfordulója alkalmából szerkesztésében jelentek meg a szerző kánonjai (Zeneműkiadó, 1959. Budapest).

 

Az MTV Zenélő Órák c. műsorát vezette Forrai Miklós és Kollár Endre társaként 1960-tól 1965-ig.

 

A Filharmónia ifjúsági hangversenyeit 50 éve, 1954 óta vezeti a Zeneakadémián.

 

Kórusművek műfordításait zeneakadémista kora óta készíti, aző verseit elsősorban Bárdos Lajos és Szőnyi Erzsébet zenésítette meg, vagy ő írt szöveget az említett szerzők műveire. Szövegíróként napjainkban Daróci Bárdos Tamás és Vavrinecz Béla zeneszerzőkkel dolgozik együtt legtöbbet.

 

Országos viszonylatban évek óta zenei vetélkedőket vezet Varga Károly rádiós kollégájával.

 

Több, ma is hivatalos tankönyv írása fűződik nevéhez: Lukin Lászlónéval 1984-ben Ének-zene az általános iskolák 7. és 8. osztálya számára címmel; a gimnáziumok I-II. és III. osztálya számára Ugrin Gáborral írt tankönyvet. Ez utóbbinak átdolgozását a gimnáziumok I-II. osztálya számára készítette 2001-ben. Legutóbbi tudományos munkája Legány Dezső: A magyar zenekrónikája c. könyvének CD-re rögzítésében a zenei példák lektorálása voltKovács Máriával.

 

Amellett, hogy számos zenei egyesületnek tagja, társelnöke a Liszt Ferenc Társaságnak (1973-), főtitkára a Bárdos Lajos Társaságnak (1987-),zenei klubok vezetője.

 

 

Szülővárosa, Baja díszpolgára 1989 óta.

 

Legjelentősebb kitüntetései:

  • a Kodály Zoltán Emlékbizottság Diplomája (1982),
  • a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje (1996),
  • aranydiplomák a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemtől (egyházkarnagyi – 1998, középiskolai ének- és zenetanári – 1999),
  • Emléklap a Honvéd Együttes fennállásának 50. évfordulóján (1999),
  • Emlékérem a II. kerületért (2000),
  • Wlassics Gyula-díj (2003).
  • A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége (KÓTA) legutóbbi közgyűlésén tiszteletbeli elnökévé választotta.

 

Számos zenei lapban jelennek meg cikkei, gyakran ír a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége (KÓTA) Zene Szó c. folyóiratába, ahol a szerkesztőbizottság tagja, és rendszeresen vállalja kórushangversenyek vezetését.