Szent László ÁMK

Lukin László Ének-zenei Általános Iskolája és

Alapfokú Művészeti Iskolája

Városi angol versmondó verseny

Április 10-én rendezte meg iskolánk az Iskolahét keretein belül a „GET READY FOR POETRY” városi szintű angol versmondó versenyt. A több éves hagyományokkal bíró rendezvényre idén is szép számmal jelentkeztek a kiemelkedő nyelvi és előadói képességű felső tagozatos diákok. Hét bajai iskolából (Szent László ÁMK Középiskolája, Szent Balázs Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Sugovica Sportiskolai Általános Iskola, MNÁMK, Újvárosi Általános Iskola, Bajaszentistváni Általános Iskola, Szent László ÁMK Lukin László ÉZI és AMI) tizenhat szavaló mérte össze tudását. A tanulókat szakmai zsűri (Nyirati Klára, Lakner Mónika, Mihálovicsné Vajda Tímea) értékelte, akiknek ezúton is szeretnénk megköszönni munkájukat. A versenyzőknek egy szabadon választott és egy kötelező verset kellett elszavalniuk.
A következő eredmények születtek:
5-6. korosztály:
I. Nagy Enikő (ÉZI)
II. Győrfi András (Bajaszentistváni Ált. Isk.)
II. Blank Berta (ÉZI)
III. Gavlik Georgina (Sugovica Sportiskolai Ált. Isk.)

7-8. korosztály:
I. Kovács Gyula (ÉZI)
II. Baladin Lola (ÉZI)
III. Ács Lilien (Bajaszentistváni Ált. Isk.)

Gratulálunk nekik és köszönjük pedagógusaiknak a felkészítést!
Köszönjük Baja Város Önkormányzatának is a támogatását!

Pátkainé Szántó Györgyi
szervező