Szent László ÁMK

Lukin László Ének-zenei Általános Iskolája és

Alapfokú Művészeti Iskolája

Az éneklés öröme

Az Éneklő Ifjúság mozgalma-szerencsére- újra erősödni látszik országszerte (a KÓTA által meghirdetett pályázatoknak is köszönhetően).

 

Baján a tavaszi szünet előtt (ápr. 16-án) került megrendezésre a Bajai Eötvös József Általános Iskolában a találkozó. A város legjobb akusztikájával rendelkező sportcsarnokában 8 kórus énekelt az idén. Az ÉZI-t a Váradi Éva vezényelte kiskórus és a Dr.Géczyné Pethes Eleonóra vezette felsős kórus képviselte. Végre sikerült elérni, hogy az énekesek meg tudták egymást hallgatni. Ez jó alkalom a tanulásra, tapasztalatszerzésre, élmények gyűjtésére.

 

Mindenekelőtt legfontosabb maga az éneklés, a megszólaló zenemű. A tiszta intonáció, a zene által igényelt hangszín, a homogén, dinamikailag árnyalt, kifejező éneklés, s az érthető szövegmondás is a legfontosabb feltételek közé sorolandó. A precíz ritmus, a jó tempó, a harmóniai egység, az adott szólamarányok kialakítása – mely az illető műtől, de még az előre kipróbált hangversenyterem akusztikájától is függhet – a hatás fontos alkotóeleme.

Összefoglalóan: a stílusos zenei hangzás.

 

Úgy gondolom,- mint az ÉZI felsős kórusának vezetője-az énekkar egész évi munkájának valóban a koronája volt ez az esemény. Nagy örömömre szépen, érzékenyen szólalt meg a kórus, ahol-külön öröm számomra-néhány volt ÉZI-s diák is énekelt velünk.

És valóban: együtt énekelni jó!!!!!!!!!