Szent László ÁMK

Lukin László Ének-zenei Általános Iskolája és

Alapfokú Művészeti Iskolája

Elsőseink

Pontosan egy hónapja érkeztek meg hozzánk a kis elsőseink. Az előkészítő időszakot az élményalapú tanórák keretein belül valósítjuk meg, ahol a gyerekek játékos, mozgásos formában sajátíthatják el az írás, olvasás, számolás, logikai gondolkodás feltételeit. A finommotorikus mozgásokra kiemelt hangsúlyt fektetünk, ami ennek az időszaknak a nélkülözhetetlen része. A képességek és készségek fejlesztése mellett fontos, hogy a gyerekek szociális kompetenciái megfelelő mértékben fejlődjenek, amelynél a kisebb és nagyobb csoportban és a párban történő feladatmegoldás is szerepet játszik.

Vicus néni