Szent László ÁMK

Lukin László Ének-zenei Általános Iskolája és

Alapfokú Művészeti Iskolája

Perczel Mór Emlék- és Teljesítménytúra

Március 15-én, szerdán ismét túrázni hívtam a gyerekeket. Sajnos a reggeli eső a csapat felének a kedvét szegte, így mindössze nyolcan utaztunk el Cikóra, hogy a 12,5 km-es távot végig gyalogolva tisztelegjünk az 1848-as hősök és különösen Perczel Mór emléke előtt.
Végül szerencsénk volt az időjárással is. A szél ugyan fújt, de egy csepp eső sem esett. A szervezők kedvessége pedig még ezért is kárpótolt minket.
Utunk során jártunk lösz-szurdokban, találtunk löszbabát, láttunk földbe vájt pincéket, templomromot, átsétáltunk Ófalun és Cikón. Végül még Bonyhádra is betértünk, ahol Perczel Mór sírját és a mellette lévő mauzóleumot kerestük fel.
Köszönöm a gyerekeknek, hogy velem tartottak, Igazgató Úrnak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta az ÁMK mikrobuszát, és férjemnek, hogy azt vezette.

Judit néni