Szent László ÁMK

Lukin László Ének-zenei Általános Iskolája és

Alapfokú Művészeti Iskolája

Beiratkozás

Szent László ÁMK

ÉZI Lukin László és AMI

Időpontja:

április 20. csütörtök 8-18 óráig
április 21. péntek 8-18 óráig

Helye:

6500 Baja, Táncsics utca 12.

Amit a beiratkozáshoz hozni kell:

  • a szülők (gondviselő) személyazonosító igazolványa,
  • a szülők (gondviselő) lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya),
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ kártya, adóigazolvány
  • az iskolaérettség igazolására óvodai szakvélemény vagy a Szakértői Bizottság szakértői véleménye az iskolaérettségről, sajátos nevelési igény megállapításáról,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata,
  • ha van a gyermeknek a Szakértői Bizottságtól szakvéleménye (SNI, BTMN), akkor annak a másolata,
  • a gyermek oltásairól szóló igazolás (orvos nyomtatja vagy az egészségügyi kiskönyvből másolható),
  • az 5 éves orvosi státuszvizsgálati lap (Adatlap a fejlődési szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére).


Célszerű a gyermekre vonatkozó speciális dokumentumokat is bemutatni (esetleges betegségeket igazoló, különleges gondoskodásra jogosító igazolás).
A beiratkozás meggyorsítása érdekében kérjük, hogy aki tudja, legyen szíves a következő dokumentumokat kinyomtatva, kitöltve magával hozni. (Akik ezt nem tudják megtenni, azok természetesen a beiratkozáskor is kitölthetik majd.)