Szent László ÁMK

Lukin László Ének-zenei Általános Iskolája és

Alapfokú Művészeti Iskolája

Évzáró

Kedves Diákok, kedves Kollégák, tisztelt Szülők!

Eljött a sokak számára várt pillanat, lezárult egy újabb tanév. Hálás szívvel gondolok azokra a gyerekekre, kollégákra, ÉZI drukkerekre, akik az év során türelmükkel, egymás iránti tiszteletükkel, figyelmességükkel, mosolyukkal segítették széppé tenni a tanévet.

Elmondhatom, hogy versenyek tekintetében az utóbbi idők legsikeresebb évét zártuk. Ahol Ézis diák indult, ott eredmény született. Legyen ez tanulmányi, zenei-, vagy sportverseny. Tanulmányban a humán és reál típusú versenyeken, zenében a zongorától a trombitáig, sportban a focitól az asztaliteniszig letettük a névjegyünket. Számtalan eseményen vettünk részt, ami segített tanulóinknak, hogy lássák, milyen színes és szép ez a világ. Ezek az élmények nem jegyben, értékelésekben, hanem gondolatokban, érzésekben mérhetők.

Igazi közösség vagyunk, ami a legnagyobb kincs a mai világban. A JET GDP, a mesterséges intelligencia előretörésével egyre jobban fogjuk látni, mennyire nagy szükség van a társas kapcsolatokra, a közösség megtartó erejére.

A nyári házi feladat tehát nem más, gyereknek-felnőttnek egyaránt, mint sok-sok hasznos, jókedvvel teli időt eltölteni családi, baráti körben. A könyv magánya a legmelegebb órákban nyújthat segítséget, vezethet el bennünket különféle világokba, úgy hogy biztatlak benneteket az olvasásra is.
A kirándulások során csodálkozzatok rá a teremtett- és épített világ gyönyörűségére, és ha tehetitek, amerre jártok, térjetek be egy-egy templomba és imádkozzatok családjaitokért, barátaitokért, iskolatársaitokért!

A következő percek a gratulációk és köszönetnyilvánítások percei.
Először is szeretném megköszönni a két leköszönő osztályfőnök munkáját. Sok munka, beszélgetés, szervezés, adminisztráció van mögöttetek, és sok-sok öröm és fejtörés, amit csak ebben a minőségben lehet megélni. Mert a nagy felelősség nagy örömet is tud hozni, hiszen látjátok munkátok gyümölcsét.
Baladin Orsolya, Farkas Judit. Köszönjük!

Köszönettel tartozom a szülői szervezet tagjainak, hogy áldozatos munkájukkal kitartóan segítették az osztályokat, az ÉZI-t. Külön köszöntöm Kleiszné Kincses Szilviát, aki egy évig töltötte be a szülői szervezet elnöki szerepét. A stafétát átadja, úgyhogy most van arra alkalmam, hogy köszönetképpen átnyújtsak egy csokor virágot.

Idén négy díjat tudunk kiosztani, ami szintén egyedülálló az ÉZI történetében. Az év tanulója, a Lukin –díj, A természettudományokért díj és az Élni jó díj kerül kiosztásra.
Az év tanulója az a gyermek lett, aki nem csak ebben a tanévben, hanem nyolc év alatt mindvégig bizonyította, hogy a tanulás érték. Még a felvételi után is volt igénye a tanulásra, tudta, hogy a tudásra szükség lesz középiskolai tanulmányai során. Gratulálunk Sánta Benjámin 8. osztályos tanulónknak.
A Lukin-díj idén egy hegedűsé. Hegedűtanára szerint mindvégig, alázattal, szorgalommal végezte zeneiskolai tanulmányait. Fellépéseivel, hozzáállásával megörvendeztette környezetét. Zeneművészeti tanulmányaihoz sok sikert kívánunk. A díj Kerekes Sámuelé.
Idén először osztunk díjat Szabó Attila tanár úr javaslatára. A természettudományok közül a kémia, fizika nem feltétlenül a legnépszerűbb tantárgyak egyike, pláne nem zenei beállítottságú gyermekeknél. De Attila bácsi bebizonyította, hogy ha tanár és diák közt megvan az összhang, akkor szép eredményeket lehet elérni. Ez a díj idén Csima Kincső 8. osztályos tanulónké.
Az Élni jó díjnak idén sem volt feltétele a kitűnő tanulmányi eredmény, a kitűnő szorgalom, de még a kitűnő magatartás sem, bár ide díjazottunknál ezek is teljesülnek. Jó tanuló és szorgalmas diák. Nem a tökéletességre való törekvést, hanem az emberekhez való hozzáállást díjazzuk. Nem csak azt, hogy az illető azt sugározza, élni jó, hanem azt is, hogy mellette élni jó. Mert figyelmes, humoros, megértő, segítőkész, nem személyválogató, nem kiközösítő, nem megmondóember, nem hangember. Hanem nemes egyszerűséggel jó EMBER.
Aki a díjat kiérdemelte: Barkuti Gergely.
Az elmúlt tanévben a gyerekek eredményei mellett felnőtt dolgozóink közül nagy tapsot érdemel Csaba bácsi és Szöllősi Kristóf bácsi. Csaba bácsi a nyár folyamán pedagógus asszisztens végzettséget szerzett, melynek nagy hasznát vettük felsős tanulószobánknál is. Kristóf bácsi pedig az elmúlt napokban lett diplomás zeneszerző. Mindkettőjüknek szívből gratulálunk!

Végül, de nem utolsó sorban gratulálunk Laci bácsinak, aki tegnap nagypapa lett. Isten hozta András nevű kisunokáját a világban!

A 2022/23-as tanévet lezárom!!!

Anna néni