Szent László ÁMK

Lukin László Ének-zenei Általános Iskolája és

Alapfokú Művészeti Iskolája

Kórusaink

Kórus és ÉZI, ÉZI és kórus

     „ Az éneklésről azt tartják, hogy titokzatos forrásból ered, olyanból, amely bölcsességgel hatja át az egész teremtést, minden állatot és embert, a növényeket, és mindent és mindenkit, aki hallja.”( Clarissa Pinkola Estés)

Számos vizsgálatot végeztek ált. isk. korú gyerekek körében zene-tagozatos ill. normál osztályok között a zenei nevelés-oktatás hatására vonatkozóan (Barkóczy, Pléh, Kokas).

A különböző közismereti tárgyakban vagy testi ügyességet igénylő tevékenységekben az intenzív zenetanulásnak, mi több, zenei nevelésnek látványosan kedvező hatását bizonyítottan egy sajátos tanulási effektus idézi elő. A zene tanulásában szerzett gyakorlottság megmutatja kedvező hatását más anyagok elsajátításánál is. A zene belső anyaga és az egyéb tevékenységek struktúrájának valamiféle belső hasonlósága következtében jön létre a tanulás hatékonyságának átvitele egyik területről a másikra. Ezt az átvitelt jegyzi a pszichológia transzfer elnevezéssel.

A vizsgálat a következő eredményt hozta:

Vizsgálva a gyerekek zenei ízlését, hangverseny-látogatási szokásait, lemezgyűjteményük összetételét, részt vesznek-e valamilyen önként vállalt zenei aktivitásban, általános művészeti ízlésük alakulását (képzőművészet, film, irodalom), társadalmi helyzetüket egyértelműsítették a zenei tagozatot elvégzők ízlésének, választásaikban megnyilvánuló igényesebb értékítéleteik stabilitását. Ami viszont a nagy meglepetést keltett, az volt, hogy az intenzív zenei nevelésnek még a társadalmi mobilitásra is hatása volt. Azok a szegényebb családokból származó fiatalok, akik zenei általánosba jártak, négy év elteltével szinte mind olyan tanulmányokra adták fejüket, amelynek következtében a társadalmi ranglétrán és a szociális létszínvonalnak egy bizonyos magasabb szintjén folytathatták majd későbbi életüket.

Az igénynívó, a sikerorientáltság megnövekedése és a társadalmi beilleszkedés magasabb rendű igénye lettek a zenei tagozatos iskolák volt növendékeinek a motivációs forrásai.

Azt gondolom, ez a vizsgálat önmagáért beszél. Végiggondolva több, mint 30 éves pályámon, ahol az első pillanattól ének-zenét (is) oktattam, diákok arcai jelennek meg előttem. És valóban: közülük azon tanulók, akik a hangszert nem csak szülői kényszerből, de érdeklődve, az éneklést nem unottan, de örömmel tették/teszik a jó/jobb tanulmányi eredményt produkálók közé tartoznak, azaz a zene transzfer hatása IGAZ.

Sokféle zene létezik és zenélni is sokféleképpen lehet. De az igazi, értékes művészeti élményhez csak kemény munka árán tudunk hozzáférni. Minél korábban elkezdjük (1. 2.o.), annál inkább természetes közegünkké válik.

Az ÉZI erre ad lehetőséget, a kórusban való éneklés ezt tudja még inkább színesebbé, hangsúlyosabbá tenni. Miért is fontos a kórusban való éneklés? Együtt énekelni – kollektív cselekvés, énekelni pedig gyakorta a kollektív akarat kifejeződése. Gondoljunk csak egy futballstadionra, ahol zeng az ének, a himnuszéneklésre az iskolában, egyházi kórusra vagy katonai parádéra. A szinkronizált rítusok a csoport szolidaritását mozdítják elő. A kóruséneklés erősíti a munkakapcsolatot is a gyerekek között az iskolában.

Az ÉZI a város, ill. annak környéke egyetlen ének-zene tagozatos intézménye, amely óriási kincs. Ennek kiaknázása feladatunk és kötelességünk. A heti 4 ének-zene órák mellett csatlakozó órákban további 2 alkalommal találkozhatnak a gyerekek az énekkari órák keretében a zenével, konkrétabban a közös éneklés – ma már egyre ritkuló- tevékenységével. Itt a zeneirodalom szinte valamennyi korszakából énekelünk 2-3 szólamú műveket, megpróbálva azokat igényesen, az adott kor stílusának megfelelően előadni.

A felső tagozaton mintegy 40 fővel áll fel évről-évre az ún. ÉZI-s kórus, mutatja meg magát Baján, de annak határán kívül is (Szekszárd-minősítő hangverseny, Székelyudvarhely-Bárdos fesztivál).

Az iskolai kórusnak minden tanévben sok tennivalója akad. Az idei fellépések, felkérések az alábbiak:

Szent Cecília –kulturális bemutató

Katolikus Kulturális Napok: Mohayné Katanics Mária emlékkiállítás

Esterházy P. projektnyitó

Karácsonyi koncert

Városi Éneklő Ifjúság kórustalálkozó

Székelyudvarhely – Palló Imre Művészeti Líceum – kórustalálkozó

 ÉZI kulturális bemutató

 

Kórusvezető: Váradi Éva

 Iskolánk alsó tagozatán kicsinyek kórusa működik, ahová második osztálytól járhatnak a tehetséges  kisdiákok heti 2 alkalommal. Itt elsajátítják a kézre éneklés  alapjait. A próbák során – korosztályuknak megfelelő –  népdalokat, kánonokat és kétszólamú kórusműveket tanulnak.

Évente több alkalommal is megmutathatják magunkat, ebből kiemelkedő iskolánk hagyományos karácsonyi koncertje és tavasszal az Éneklő Ifjúság kórustalálkozó.

A diákok kórusban való éneklés során az együtt éneklés öröme mellett fegyelmezettséget, toleranciát, kitartást tanulnak. 

A három év jó alapul szolgál, hogy 5. osztálytól értékes tagjai lehetnek a felsős kórusnak, ahol komoly, magas szintű kóruséneklés vár rájuk.