Szent László ÁMK

Lukin László Ének-zenei Általános Iskolája és

Alapfokú Művészeti Iskolája

Dr. Géczyné Pethes Eleonóra

Ének-zene tanár

Első pedagógus diplomámat a bajai Eötvös József Tanítóképző Főiskola általános iskolai tanítói szakon, ének-zene szakkollégiumon szereztem.
A nemesnádudvari általános iskolában kaptam először napközis nevelői, ill. felső tagozatos ének-zene tanári állást, majd a későbbiekben osztálytanítói feladatot. Ekkor vágtam bele a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola ének-zene tanári szaknak, ahol megszereztem második diplomámat kiváló minősítéssel.

Ezt követően a bajai Eötvös József Tanítóképző Főiskola I. sz. Gyakorló Általános Iskolájában dolgoztam ének-zene tanárként, kórusvezetőként, láttam el az intézmény Gyermek és ifjúságvédelmei teendőit, melynek keretében foglalkozhattam veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekekkel. Ekkor szereztem a Magyar Testnevelési Egyetem szegedi kihelyezett tagozatán a mentálhigiénés szakember szakirányú végzettséget, mely jogosítvány birtokában mind gyermekek, mind felnőttek számára tartottam önismereti, ill. konfliktuskezelési foglakozásokat.

1998-tól 2011-ig az érsekcsanádi Bíber János Általános Iskolában dolgoztam, s láttam el

– ének-zene tanári (1-től 8-ig),
– kórusvezetői (évről-évre részt vettem a bajai „Éneklő Ifjúság” kórustalálkozókon, valamint több alkalommal a kiskunhalasi Cantemus kórusversenyen. Sikerült valamennyi megmérettetésen Arany oklevél minősítést, ill. az Év kórusa címet megszerezni),
– intézményvezetői munkát. (2002-2007)

Ezen időszak alatt a 2007/2008-as tanévben 9.10. évfolyamon tanítottam ének-zenét a bajai Szent László ÁMK középiskolájában, ill. 2009-ben a bajai Szakszolgálatnál végeztem zeneterapeutai feladatot (autista, mentálisan retardált gyerekek), melyhez végzettséget 2007 és 2010 között szereztem a PTE művészeti karán.

2011-től a bajai Szent László ÁMK Lukin László ÉZI és AMI –ban dolgozom ének-zene tanárként (1-től 8-ig), kórust vezetek, s emellett jelenleg a 8. osztály vezetője vagyok

Szakmai fejlődésem érdekében az eddig megszerzett végzettségeken túl további számos továbbképzésen, tanfolyamon vettem részt az évek során (2018-ban a SZTE zeneművészeti karán fejeztem be egyetemi tanulmányaimat). Ezek a tanulmányok két különböző irányban fejlesztették személyiségemet. Az egyik a zene területe, a másik a személyiség alaposabb megismerésének, fejlesztésének lehetőségei.
Mindezen képzéseken kapott tudástöbblet a naprakész információkhoz jutásban támogattak, ill. új, a gyermekeket szélesebb körben való megismerésében adtak segítséget. Amit leginkább tapasztaltam magamon- így munkám során-, az empátia, a tolerancia erősödése, a zenei tanfolyamokon való részvétel pedig új ötletekkel gazdagította szakmai tárházamat. Ugyancsak erősítettek mindennapi munkámban a kb. kollégáknál tett szakmai óralátogatások, rendhagyó énekórák szervezése, a rendszeres hangverseny- látogatások, ill. hangversenyek szervezése.

Dr. Géczyné Pethes Eleonóra