Szent László ÁMK

Lukin László Ének-zenei Általános Iskolája és

Alapfokú Művészeti Iskolája

Jankovicsné Vizin Csilla

Napközis tanító

Jankovicsné Vizin Csilla tanító néni vagyok.

  1. óta 1-4. évfolyamon tanítottam már minden tantárgyat és hittant. Közben óvodában is voltam hitoktató majd könyvtárosként az olvasás szeretetére próbáltam nevelni tanítványaim, jelenleg pedig napközis nevelőként igyekszem a gyerekek komplex személyiségének fejlesztésére.

Vallom, hogy a tanulók érdekében nekem is haladnom kell a korral, ezért munkám során a hagyományos és a modern tanulási módszereket egyaránt igyekszem alkalmazni.

Fontosnak tartom, hogy a diákok megkapják a saját maguk számára megfelelő tudást, lelki fejlődést. Figyelek arra, hogy jól érezzék magukat az iskolában, az osztályközösségben.  Differenciálás alkalmazásával lehetőséget teremtek a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra egyaránt.

A rend, a rendszeresség, a pontos munkavégzés mellett szeretném, ha évek múlva is szívesen gondolnának majd vissza egy közös mesedélutánra, könyvtárlátogatásra, hangversenyre, kirándulásra vagy kézműves foglalkozásra.

Célom, hogy szeretetteljes, nyugodt légkörben együtt tudjunk dolgozni és játszva tanulni, hiszen a gyerekek az együtt töltött idő alatt figyelmessé válnak egymás iránt és akkor a tanulásra is jobban tudnak figyelni.

A mindennapi életben igyekszem mindenkivel jó viszonyt ápolni, fontosnak tartom a kollégáimmal való hatékony együttműködést, és nagyon lényeges számomra a szülőkkel való közös együttgondolkodás, hiszen csak együtt érhetünk el jó eredményt.

Hivatásomnak érzem, hogy pedagógusként dolgozom. Mindig örömöt jelenet számomra, ha csillogó szemű kisgyereket látok.

Életem az teszi teljessé, hogy két gyermek boldog édesanyja lehetek.

Pedagógiai hitvallásom: „Minden gyermekben megvan a cselekvési vágy és a világmindenség megismerésének igénye, csak annak kibontakoztatását kell elősegíteni. „  

( Maria Montessori)