Szent László ÁMK

Lukin László Ének-zenei Általános Iskolája és

Alapfokú Művészeti Iskolája

Márity Andrea

Tanító

Baján az Eötvös József Tanítóképző Főiskolán szereztem meg tanítói diplomámat anyanyelvi szakkolégiumon.

Pályámat a bajai Dózsa György Általános Iskolában kezdtem, mint napközis nevelő, majd az Ének-Zenei  Általános Iskolában helyezkedtem el.

Elsőtől negyedik osztályig tanítok a gyerekeknek magyar nyelv és irodalmat, matematikát, környezetismeretet és készségtárgyakat.

A pályán eltöltött évek alatt megtapasztaltam a tanítói hivatás nehézségeit és szépségeit egyaránt.

Családias légkörű iskolánk, a szülőkkel kialakított jó kapcsolat, együttműködés, bizalom a négy év  alatt jó közösséget kovácsol a gyermekekből. Színes, vidám műsorokkal háláljuk meg ezt a törődést, gondoskodást a szülőknek, nagyszülőknek.

Öröm számomra látni, hogy hogyan válnak kis óvodásból okos, talpraesett, bátor kis kamasszá a négy év alatt. Fontosnak tartom a nyugodt, bizalomteljes környezet kialakítását, ahol a gyerekeknek lehetőséget biztosítok arra, hogy önmaguk lehessenek, megmutathassák, hogy miben tehetségesek.

Mindenki egyedi, pótolhatatlan és egy csoda. Kötelességemnek tartom ezt felfedezni és erősíteni minden tanulóban.

A közösen eltöltött órák, séták, játékok, beszélgetések, kirándulások alkalmával gyűjtött tapasztalatokat és ismereteket éppoly fontosnak tartom, mint az együtt töltött évek alatt kialakított rendszerességet, alaposságot, igényességet a tanulás és tudás iránt.

Szeretném, ha ezekre a kisiskolás évekre szeretettel, szép emlékekkel gondolnának majd vissza!