Szent László ÁMK

Lukin László Ének-zenei Általános Iskolája és

Alapfokú Művészeti Iskolája

Szántó Györgyi

intézményegység-vezető helyettes

1973. szeptember 2-án születtem Kiskunhalason. Általános iskolai tanulmányaimat a kisszállási általános iskolában végeztem.

1987-ben beiratkoztam a kiskunhalasi Szilády Áron Gimnáziumba. Emelt óraszámban tanultam az angolt, mivel már akkor fontosnak tartottam az idegen nyelv ismeretét és szerepét a mindennapi életben. Fakultáció keretein belül a fizikát és a matematikát választottam a reál tárgyak szeretete miatt. A gimnázium után egy évig a kisszállási Sallai István ÁMK Általános Iskolájának Diákotthonában dolgoztam gyermekfelügyelőként.
Mivel a pedagógus pályára készültem, az itt eltöltött idő nagyon hasznosnak bizonyult számomra. Ismerkedtem az iskolai élettel, a pedagógiai módszerekkel, a hátrányos helyzetű valamint sajátos nevelési igényű, ill. beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekek gondozásával és fejlesztésével.

1992-ben a bajai Eötvös József Tanítóképző Főiskola angol idegennyelv-oktató szakára jelentkeztem. 1996-ban szereztem tanítói diplomát, majd a bajai Ének-zenei Általános Iskolában kezdtem el dolgozni tanítóként. 1997-ben beiratkoztam a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának 7 féléves másoddiplomás képzésére. 2001-ben angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár diplomát szereztem.

Az eddigi évek alatt kisfelmenőben 3-4.-es osztályom volt, ahol matematika, magyar, környezet, rajz és technika tantárgyakat tanítottam. Majd nagyfelmenő rendszerben voltam alsó tagozatos pedagógus, valamint angol nyelvet tanítottam minden évfolyamon.

2018-ban iskolánkban igazgató váltás történt. Pályám újabb mérföldköve, hogy a szerencsésen létszámában megnövekedett iskolánkban az intézményegység-vezető helyettese lettem. A bizalom és megtiszteltetés mellett eddigi szakmai tevékenységem elismeréseként élem meg az új helyzetet, ami új feladatokkal is jár. Célom, hogy a vezetői munkával minél jobban segítsem az iskola, a kollégáim és jómagam pedagógusi munkáját. Jelenleg a negyedikesek osztályfőnöke vagyok. Matematikát és angolt tanítok nekik, valamint a nyolcadikosoknak angol nyelvet. A helyettesi feladatok ellátása mellett az osztályfőnöki munkakörömet továbbra is nagy felelősséggel látom el, hiszen az évek során összekovácsolódott kis csapatom számít rám, nekem pedig fontos az ő fejlődésük.

Két gyermek édesanyja vagyok. Kislányom Petra, 15 éves; kisfiam Ádám, pedig 10.