Szent László ÁMK

Lukin László Ének-zenei Általános Iskolája és

Alapfokú Művészeti Iskolája

Szkaláné Kraváth Ildikó

Történelemtanár

  1. március 1-jén születtem Felsőszentivánon. 10 éves korom óta élek Baján.

A III. Béla Gimnáziumban érettségiztem 1974-ben. Mivel 7. osztályos korom óta pedagógus szerettem volna lenni, tanulmányaimat Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán folytattam történelem-orosz szakon. Ezt követően 1978-tól 1988-ig Mélykúton tanítottam az általános iskolában. Főként a nyelvet, de történelmet is a saját osztályomban. Közben orosz nyelvből területi munkaközösség-vezető voltam. 1988-ban férjemmel Bajára költöztünk, pedagógusi hivatásomat a kiscsávolyi városrész iskolájában folytattam. Itt mindkét szaktárgyamat tanítottam. 1992-ben munkát kaptam az Ének-zenei Általános Iskolában. Azóta dolgozom ebben az intézményben. Osztályfőnök voltam és elsősorban történelmet tanítottam. Több évig vezettem helyismereti szakkört 5. osztályosoknak. Fő profilom mindig is a tehetséggondozás volt. Tanulmányi versenyeken (történelem, helyismeret) nagyon szép eredményeket értem el tanítványaimmal. Két alkalommal az országos történelem versenyen az első tízben végeztek tanulóim, de volt több megyei helyezésünk is.

A gyerekekkel a helyismereti versenyek során szerettetem meg városunkat.

Három éve részmunkaidőben dolgozom. Szívesen veszek részt az intézményben folyó munkában. Felkészítek tanulókat a városi helyismereti versenyekre. Tanulószobás is vagyok, segítek a napközis munkában és az ebédeltetésben.